Rūpnīcas «Sarkanā Zvaigzne» eksmperimentālie modeļi  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Pirmais rūpnīcas «Sarkanā Zvaigzne» eksperimentālais modelis bija mopēds «Sprīdītis». Prototips tika radīts pēc Austrijas firmas «Puch» parauga.