Automobiļi, kuriem nav nepieciešamas vadītāju tiesības  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Šis aparāts ir stilizēts pēc Audi A2, saucās Microcar MC1.