Automobiļi, kuriem nav nepieciešamas vadītāju tiesības  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Itāļu ražojuma mikrokārs - Casalini Sulky Truck.